Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

De kosten voor volgende sessies bedragen per uur € 65,– inclusief BTW. Sessies van minder dan een uur worden berekend naar rato van het aantal minuten en afgerond naar een kwartier. De verslaglegging is bij de prijs inbegrepen.

Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een pakket dat bestaat uit vier sessies. De prijs daarvan bedraagt € 240,– inclusief BTW.

In de meeste gevallen wordt kindercoaching niet vergoed door de zorgverzekering. Een enkele keer wil een zorgverzekeraar wel een deel vergoeden. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan kindercoaching betaald worden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een verwijzing door huisarts of specialist is in sommige situaties belastingaftrek mogelijk. Onder de noemer psychosociale hulpverlening/ -begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost (vergoeding kindercoach) bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. De gemaakte kosten kunnen ook als bijzondere ziektekosten op de belastingaangifte opgegeven worden.