Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

De kosten voor volgende sessies bedragen per uur € 65,– inclusief BTW. Sessies van minder dan een uur worden berekend naar rato van het aantal minuten en afgerond naar een kwartier. De verslaglegging is bij de prijs inbegrepen.

Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een pakket dat bestaat uit vier sessies. De prijs daarvan bedraagt € 240,– inclusief BTW.